top of page
Minecraft-Wallpaper-1.webp

                              

Защо да изберете Minecraft Education ? 🌟

Креативност: Minecraft Education позволява на децата да създават свои собствени светове и проекти, което стимулира тяхната креативност.

Пространствено ориентиране: Играта предлага възможности за разбиране на пространствени отношения и архитектурно планиране.

Математическа грамотност: Множеството аспекти на играта, като измерване на ресурси и планиране, подпомагат развитието на математическа грамотност.

Социални умения: Децата учат как да комуникират и работят ефективно в екип в дигитална и реална обща среда.

Технически умения: Платформата на Minecraft Education  предоставя възможност за развитие на програмни умения и инженерна логика. 

 Сертификат след успешно завършен курс.

Подходящи за деца 7+ години
Продължителност: октомври – май
Посещения: 1 пъти седмично по 2ч
Цена: 149лв на месец
img-minecraft-dab-no-background-11563163
Unknown.jpg
Запишете се сега и нека приключението започне!​
minecraft-portable-network-graphics-imag

Благодарим Ви !

bottom of page