top of page
Environment Class

A New Generation of Daycare

We build a solid knowledge base through project-oriented learning. We master the learning material in a fascinating and stimulating environment for children. We encourage creative, emotional and cognitive growth through experiences. Our program is approved and following the state standards of the Ministry of Education and Science.

Уменията, които децата ще придобият при нас:

Monster-01_edited.png

Научна грамотност

Нашите занимания насърчават децата да развият научно-изследователски подход при справянето с различни предизвикателства. Всяка дейност предизвиква тяхното критично и аналитично мислене, като им помага да развият способността да решават сложни проблеми и да вземат информирани решения.

Дигитална грамотност

Чрез използване на различни видове технологии децата придобиват редица компетентности, които са от съществено значение за тях, за да се справят успешно в днешния технологично ориентиран свят. Тези умения включват знания как децата да достъпват безопасно в дигитална среда, създават, оценяват и комуникират информация, използвайки цифрови инструменти и платформи.

Математическа грамотност

В създадените практически дейности, които надграждат учебната програма всяко дете ще има възможност да използва математическите знания и подходи в истински житейски ситуации. Чрез използването на конкретни данни и реални казуси развиваме логическото и аналитично мислене, което помага на децата да осъзнаят практическото приложение на математиката.

Ефективно сътрудничество

Чрез груповите проекти и дейности ще помогнем на децата да разберат значението на сътрудничеството и ефективната комуникация. Те ще се научат да обсъждат идеи, да се вслушват в мненията на другите и да работят заедно, за да постигнат общи цели.

Monster-04_edited.png
Monster-05_edited.png
Monster-03_edited.png
Monster-02_edited.png

Продължителност

Учебната занималня е с продължителност от 15 септември до 15 юни.

Monster-01.png

Записване

Записванията се осъществяват за един учебен срок, като заплащането е на месец с цена от 420лв.

Monster-01.png

Организация

Взимане на децата от училище. Възможност за вкусен обяд.

Monster-01.png

Работно време

Понеделник - Петък

от 12:00 до 18:00 часа.

Monster-01.png

Възможности

По време на дългосрочните ваканции през учебната година, предлагаме възможности за допълнителни извънкласни дейности.

Monster-01.png

Запишете се сега!

MonsterNewGreen-03.png

Благодарим Ви! Очаквайте обаждане.

bottom of page