top of page
Minecraft-Wallpaper-1_edited.jpg

Защо да изберете курс по програмиране с Minecraft: Education?

Креативност

Minecraft Education стимулира креативността на децата, като им предоставя възможността да създават свои уникални виртуални светове и проекти. Този образователен курс развива не само визуалната креативност, но и инженерните и архитектурни умения на децата, давайки им възможност да проектират и строят сложни структури. Освен това, Minecraft Education насърчава функционалното мислене и креативното решаване на проблеми чрез създаване на механизми и системи в играта.

Математическа грамотност

Измерването на ресурси в играта насърчава децата да прилагат математически концепции, като количество, обем и разпределение. Планирането на проекти в Minecraft изисква математическо мислене, като определяне на размери, пропорции и оценка на необходимите ресурси. По този начин децата несъзнателно упражняват и подобряват своите математически умения. Способността да решават математически предизвикателства във виртуалния свят на Minecraft подготвя децата за приложение на тези умения в реалния живот. Така, играта не само предоставя забавление, но и подпомага  усвояването на математика чрез интерактивен и образователен опит.

Технически умения

С помощта на Minecraft, децата могат да се запознаят с основите на програмирането, като създават и манипулират команди вътре в играта. Този опит им дава възможност да развиват инженерна логика, като създават автоматизирани системи и механизми във виртуалния свят на Minecraft. Отношението между различни блокове и обекти в играта предоставя реален контекст, в който децата могат да усвояват технически принципи и да взаимодействат с тях. Чрез Minecraft Education, децата развиват основни програмни умения и се научават да прилагат инженерна логика в творчески и образователен контекст.

Пространствено ориентиране

Играта предоставя интерактивна платформа, чрез която децата могат не само да разбират отношенията в тримерното пространство, но и да ги прилагат в създаването на различни решения. Строенето на виртуални структури насърчава децата да визуализират с пространствени елементи, като това подобрява техните умения за тримерно възприемане. Взаимодействието с околната среда в играта им позволява да анализират отношенията между обекти и да развиват умения за пространствено ориентиране.

За кого е подходящ този курс и кога се провежда?

Подходящ за деца
7+ години.

Посещения: октомври - май.
Един път седмично с продължителност 2 астрономически часа.

Цена:
149 лв. на месец.

Запишете се сега и нека приключението започне!​
minecraft-portable-network-graphics-imag

Благодарим Ви !

bottom of page