top of page
Environment Class

Занималня от ново поколение

Изграждаме солидна основа от знания, чрез проектно-ориентирано обучение. Усвояваме учебния материал в завладяваща и стимулираща за децата среда. Насърчаваме креативното, емоционално и когнитивно израстване, чрез преживявания. Програмата ни е съобразена с държавните стандарти на Министерството на образованието и науката.

Уменията, които децата ще придобият при нас:

Monster-01_edited.png

Научна грамотност

Нашите занимания насърчават децата да развият научно-изследователски подход при справянето с различни предизвикателства. Всяка дейност предизвиква тяхното критично и аналитично мислене, като им помага да развият способността да решават сложни проблеми и да вземат информирани решения.

Дигитална грамотност

Чрез използване на различни видове технологии децата придобиват редица компетентности, които са от съществено значение за тях, за да се справят успешно в днешния технологично ориентиран свят. Тези умения включват знания как децата да достъпват безопасно в дигитална среда, създават, оценяват и комуникират информация, използвайки цифрови инструменти и платформи.

Математическа грамотност

В създадените практически дейности, които надграждат учебната програма всяко дете ще има възможност да използва математическите знания и подходи в истински житейски ситуации. Чрез използването на конкретни данни и реални казуси развиваме логическото и аналитично мислене, което помага на децата да осъзнаят практическото приложение на математиката.

Ефективно сътрудничество

Чрез груповите проекти и дейности ще помогнем на децата да разберат значението на сътрудничеството и ефективната комуникация. Те ще се научат да обсъждат идеи, да се вслушват в мненията на другите и да работят заедно, за да постигнат общи цели.

Monster-04_edited.png
Monster-05_edited.png
Monster-03_edited.png
Monster-02_edited.png

Продължителност

Учебната занималня е с продължителност от 15 септември до 15 юни.

Monster-01.png

Записване

Записванията се осъществяват за един учебен срок, като заплащането е на месец с цена от 420лв.

Monster-01.png

Организация

Взимане на децата от училище. Възможност за вкусен обяд.

Monster-01.png

Работно време

Понеделник - Петък

от 12:00 до 18:00 часа.

Monster-01.png

Възможности

По време на дългосрочните ваканции през учебната година, предлагаме възможности за допълнителни извънкласни дейности.

Monster-01.png

Запишете се сега!

MonsterNewGreen-03.png

Благодарим Ви! Очаквайте обаждане.

bottom of page