top of page
Teacher and Students in Science Class

Защо да изберете курс по компютърно моделиране и роботика?

Творческо мислене:

Предизвикателствата свързани с изучаването на компютърно моделиране  и роботика карат децата да мислят критично и да решават проблеми творчески. Докато учат да отстраняват грешки в програмите или да проектират решения, те се ангажират със същия тип итеративно мислене, което е съществено в творческия процес на създаване на изкуство. Това насърчава тяхната способност да мислят извън рамката и да прилагат иновативни решения към артистични проекти.

Аналитично мислене:

Аналитичното мислене насърчава разбирането и оценката на детайлите във всяка ситуация или задача. Това умение е изключително важно в професии, изискващи точност и внимание към фините нюанси.

Ефективна STEM методология

Използването на STEM (Наука, Технологии, Инженерство и Математика) методологията в образованието е от решаващо значение за подготовката на младите хора за професиите на бъдещето. Отговаря на нуждите на бързо развиващия се свят, развива критично мислене и решаване на проблеми, подпомага иновациите и технологичния напредък и отваря врати към високоплатени професии.

Отваряне на врати към бъдещето

Участието в този курс е инвестиция в бъдещето на вашето дете, като го подготвя да стане иноватор и създател на бъдещето. Курсът не е само теоретичен, а включва и практически упражнения и проекти, които позволяват на децата да приложат наученото в реални ситуации. 

За кого е подходящ този курс и кога се провежда?

Подходящ за деца
5+ години.

Посещения: октомври - май.
Един път седмично с продължителност 2 астрономически часа.

Цена:
149 лв. на месец.

Запишете се сега и нека приключението започне!​

Благодарим Ви !

bottom of page