top of page
Colorful Alphabets

                             

🌟 Защо да запишете вашето дете?

   Изучаване на английски език чрез забавни и интерактивни методи.

   Усвояване на STEM концепции чрез  подходящи за възрастта дейности.

   Развитие на комуникативни и социални умения.

   Развитие на критично мислене и решаване на проблеми.

   Увеличаване на творчеството и любопитството.

   Изграждане на здрава основа за бъдещо обучение.

   Създаване на приятелства и спомени за цял живот.

   Подкрепа от опитни и сертифицирани преподаватели.

   Уроци базирани по програма за английски език - Pearson English.

 

   Сертификат след успешно завършeн курс.

Подходящи за деца от 4 до 6 години
Продължителност: октомври – май
Посещения: 1 пъти седмично по 2ч
Цена: 149лв на месец
Learning to Read
Запишете се сега и нека приключението започне!​

Благодарим Ви !

bottom of page