top of page
  • Снимка на автораStemY

Какво е STE(А)M образование и защо е важно за развитието на децата и реализацията им в бъдещето

Актуализирано: 5.05.2023 г.

STEM или STEAM образованието представлява интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети, в зависимост от буквите, които се съдържат в абревиатурата, а именно: S – science (наука); T – technology (технология); Е – engineering (инженерство); А – art (изкуство); М – mathematics (математика).

Този подход в обучението изгражда логическа връзка между отделните науки и има за цел учениците да придобият реални умения за живот и работа чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас. Чрез проучване, изследване и игра учениците изграждат уменията си да правят собствени изводи, да анализират и да си обясняват света около себе си. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

ПОЛЗИТЕ ОТ STE(А)M ОБРАЗОВАНИЕТО


Чрез интегриране на дейностите по STEM образование в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM образование им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като: Творческо мислене; Критичен анализ; Работа в екип; Инициатива; Общуване; Математическа грамотност.


КОГА МОЖЕМ ДА ЗАПОЧНЕМ СЪС STEM ДЕЙНОСТИ


STEM базираното обучение може да започне в най-ранна детска възраст. Преживяванията, които децата имат в ранните си години са изключително важни. От основно значение е да се създадат възможности за учене в забавна и безопасна среда.

И колкото и сложно да звучи това – всъщност не е. Обучението чрез игра и симулиране на реални ситуации е обект на множество образователни принципи. Ключовото при STE(А)M е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентира върху ученето, основано на проекти.

Най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчи любопитството. От ранна възраст насърчавайте децата да задават въпроси, да изследват и да играят. Намерете техните интереси и страсти и им помогнете да ги преследват. Дори ако се променят всяка седмица, това е напълно нормално, особено за по-малките деца.

В рамките на урока да осигурим на децата среда, която е възможно най-близка до реалната. Това може да бъде осъществено с осигуряването на набор от подходящи за темата материали.

Можем да използваме материали и предмети от ежедневието като накараме децата самостоятелна да осигурят това, което им е необходимо за различните проекти; да използваме налични играчки, конструктори, роботи, кукли, игри.17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page